Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wyszukane

Spotkania w ramach współpracy ponadnarodowej

Wśród ważnych inicjatyw podejmowanych w maju przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach znalazły się dwa spotkania z niemieckimi ekspertami rynku pracy. Na zaproszenie Dyrektora WUP, Katowice odwiedził Heinrich Alt - Członek Zarządu Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit - BA) oraz prof. Andreas Frey -Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Federalnej Agencji Pracy (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit - HdBA), który odbył wizytę w częstochowskiej filii. Efektem rozmów jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz współdziałanie w ramach dwóch nowych projektów.


Życie zmienia się dzięki EFS

„Historia prawdziwa” to hasło nowej kampanii Funduszy Europejskich emitowanej  od 1 lutego w ogólnopolskich i tematycznych stacjach telewizji, w radiu oraz w Internecie.


Rusza kolejny nabór do projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”

Udział w tej akcji mogą wziąć uczniowie z 285 szkół zasadniczych  zawodowych oraz techników na Śląsku. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, w ramach PO KL (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego

Projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2014 r. w ramach  działania 6.1.1 PO KL. Skierowany jest do 288 pracowników agencji zatrudniania, działających na śląskim rynku pracy, w tym pracowników śląskich filii agencji mających siedzibę poza województwem. 


Wyróżnienie dla projektu „Move free and Prosper?!”

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci przyznała wyróżnienia dla projektów realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci, które posłużą za przykład dobrych praktyk. Spośród 58, które wystartowały w 2011 roku wybrano 9 – wśród nich znalazł się projekt partnerski WUP w Katowicach  pn. „Move free and Prosper?!”.szukana fraza "" wszystkich znalezionych pozycji 24