Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Więcej informacji z tego działu znajdziesz
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43,

Biurze Promocji Zatrudnienia
tel. 32 757 33 30

oraz w Wydziale Programów Rynku Pracy 
tel. 32 757 33 84

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Dla instytucji rynku pracy

Informacje ogólne [pokaż][ukryj]

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

 

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.


Aktualizacja danych instytucji szkoleniowych - 2015 rok

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami  instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejest