Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Więcej informacji z tego działu znajdziesz
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43,

Biurze Promocji Zatrudnienia
tel. 32 757 33 30

oraz w Wydziale Programów Rynku Pracy 
tel. 32 757 33 84

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Dla instytucji rynku pracy

Oświadczenie o zagubieniu poufnego kodu dostępu do RIS

W sytuacji zagubienia przez Instytucję Szkoleniową poufnego kodu dostępu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prosimy o przesłanie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy oświadczenia – druk do pobrania: