Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005, Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r.  w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005, Nr 200, poz. 1651) in

Aby złożyć dokument elektroniczny należy wypełnić dostępny formularz: 

 

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

  i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym , wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany , wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.
Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
W celu prezentacji treści pisma w postaci dokumentów elektronicznych oraz urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) należy pobrać i zainstalować aplikację TALGOS. Cryptopen: 

TALGOS Cryptopen

 Dokumenty można również złożyć osobiście w godzinach pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na odpowiednim nośniku danych. Nośnik danych powinien obsłużyć możliwość zapisania na nim urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).