Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Więcej informacji z tego działu znajdziesz
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
tel. 32 757 33 43,

Biurze Promocji Zatrudnienia
tel. 32 757 33 30

oraz w Wydziale Programów Rynku Pracy 
tel. 32 757 33 84

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Dla instytucji rynku pracy

Rejestr Instytucji Szkoleniowych - Województwo Śląskie

Od 1 grudnia 2004 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach prowadzi rejestr instytucji szkoleniowych.

Instytucja szkoleniowa uzyskuje wpis do RIS w wojewódzkim urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę tej instytucji.