Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Rusza kolejny nabór do projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”

Zdjęcie

Udział w tej akcji mogą wziąć uczniowie z 285 szkół zasadniczych  zawodowych oraz techników na Śląsku. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, w ramach PO KL (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności, oraz zwiększenie jakości i prestiżu szkół zawodowych w województwie śląskim, a także opracowanie Programu Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie naszego województwa na lata 2012-2020, wytyczającego główne kierunki działań mających na celu podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 

 

Działania w projekcie skierowane bezpośrednio do uczniów:

  • grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
  • kursy, w tym kursy certyfikowane,
  • kursy na platformie e-learningowej,
  • praktyki i staże zawodowe u pracodawców,
  • zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie technologii informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości, czy nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • wizyty studyjne u pracodawców.

Wsparcie dla szkół:

  • doposażenie 258 szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne,
  • doposażenie 185 pracowni praktycznej nauki zawodu w szkołach kształcących w kierunkach zbieżnych z obszarami specjalizacji technologicznych określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.

 

Uczniowie, którzy są  zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o skorzystanie z bieżących informacji na temat rekrutacji (obowiązujących w poszczególnych miastach i powiatach), które znajdują się na stronach internetowych miast/powiatów oraz na stronach szkół biorących udział w projekcie.

 

Nabór do projektu będzie trwać od 17 stycznia do 14 marca 2014 roku.

 

Więcej szczegółów na www.e-zawodowcy.eu

 

Loga partnerów