Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Spotkania w ramach współpracy ponadnarodowej

Zdjęcie

Wśród ważnych inicjatyw podejmowanych w maju przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach znalazły się dwa spotkania z niemieckimi ekspertami rynku pracy. Na zaproszenie Dyrektora WUP, Katowice odwiedził Heinrich Alt - Członek Zarządu Federalnej Agencji Pracy (Bundesagentur für Arbeit - BA) oraz prof. Andreas Frey -Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Federalnej Agencji Pracy (Hochschule der Bundesagentur für Arbeit - HdBA), który odbył wizytę w częstochowskiej filii. Efektem rozmów jest nawiązanie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń oraz współdziałanie w ramach dwóch nowych projektów.

 

 Heinrich Alt, ekspert w zakresie rynku pracy od 2002 roku jest członkiem Zarządu Federalnej Agencji Pracy w Niemczech, która liczy ok. 100 tys. zatrudnionych oraz tworzy jedną z największych publicznych administracji świata, zajmujących się problemami rynku pracy. Do jego kompetencji należy zarządzanie- bardzo ważnym pod względem polityki socjalnej i rynku pracy - obszarem zasiłków dla osób bezrobotnych. Istotnym elementem jego działalności  jest program integracji zawodowej osób z grup problemowych oraz defaworyzowanych społecznie. Celem spotkania w Katowicach (7 maja 2014) było nawiązanie współpracy w ramach wymiany doświadczeń dotyczących świadczenia usług przez publiczne służby zatrudnienia obu krajów. Sporo miejsca poświęcono również omówieniu zakresu wsparcia transferu i adaptacji efektywnych metod i systemów z obszaru doradztwa zawodowego i kształcenia zawodowego, w tym również sprawdzonego u naszych zachodnich sąsiadów kształcenia dualnego opartego na praktyczno-teoretycznym systemie.  
O nowych projektach dotyczących współpracy ponadnarodowej dyskutowano 30 maja podczas spotkania  w filii WUP w Częstochowie, gdzie gościł prof. Andreas Frey, od 2012 roku Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Federalnej Agencji Pracy (HdBA). Profesor pedagogiki, specjalista w zakresie kształcenia zawodowego i biznesowego, zarządzania  i diagnozowania kompetencji rozmawiał z Dyrektorem WUP na temat nowego obszaru współpracy. WUP oraz Wyższa Szkoła Zawodowa Federalnej Agencji Pracy  będzie realizować w partnerstwie dwa projekty.ERASMUS + „Guide My W@ay” –  polega na przygotowaniu platformy współpracy, wymianie wiedzy doskonalenia metod pracy pomiędzy doradcami EURES i doradcami zawodowymi z instytucji polskich, niemieckich, czeskich, hiszpańskich i litewskich , gdzie liderem jest niemiecka strona, a WUP Katowice partnerem. Pozostałe instytucje partnerskie: Kauno Technologijos Univerisitetas (Litwa), lernmodule.net (Niemcy), Universidade de Santiago de Compostella (Hiszpania), Universidad de Vigo (Hiszpania), Urad Prace Ceska Republika (Czechy), Masarykova Univerzita (Czechy). W tej chwili projekt oczekuje na ostateczną akceptację  Narodowej Agencji ERASMUS+ w Niemczech. Drugie działanie to ponadnarodowy projekt „Wiedza i praktyka kluczem do skutecznej pomocy bezrobotnym  osobom niepełnosprawnym” , gdzie realizowane będą szkolenia kluczowych pracowników urzędów pracy z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych wraz z treningiem i adaptacją metody Case Management (Zarządzanie Przypadkiem) do warunków urzędów pracy w województwie śląskim.W tym projekcie WUP Katowice jest liderem, a HdBA partnerem.

Oba spotkania są elementem większej całości – wykorzystania sprawdzonych wzorców już wdrożonych, przynoszących wymierne efekty w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób borykających się z problemem bezrobocia oraz trudnościami na rynku pracy.

 

Zdjęcie