Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Projekt partnerski Grundtvig pn. “People over 50 on the labour market"

Projekt partnerski Grundtvig pn. „Osoby 50 plus na rynku pracy”

Termin realizacji: 01 sierpnia 2013r. – 31 lipca 2015r.

Źródło finansowania: Program „Uczenie się przez całe życie” Grundtvig

 

Ponadnarodowi partnerzy projektu:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (Polska) – koordynator
 • The MRS Consultancy Ltd – Firma konsultingowa, członek Krajowego Instytutu Edukacji Dorosłych (Wielka Brytania)
 • Fundación Universidad Empresa de la Región de MurciaFoundation University Enterprise of the region of Murcia - Fundacja działająca przy Uniwersytecie Regionu Murcia (Hiszpania)
 • Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Education Services for Adults
  and Organisations - Edupoli
  to Centrum Szkoleniowe zarządzane przez Międzymiastową Federację działającą na rzecz Edukacji na obszarze wschodnim Uusimaa (Finlandia)

Projekt ma na celu wymianę informacji na temat dobrych praktyk i transfer doświadczeń w zakresie: doradztwa (narzędzia do oceny kluczowych kompetencji), metod rozwoju kluczowych kompetencji, aktywnych form wsparcia seniorów (zdobycie wiedzy na temat instytucji proponujących dobre rozwiązania pomocy seniorom w ich edukacji, metod szkoleniowych).

Ponadto projekt zakłada utworzenie regionalnych/lokalnych grup ekspertów, którzy będą pracować nad tematyką projektową w krajach partnerskich w międzyczasie realizowanych działań w międzynarodowym kontekście. Krajowa grupa ekspertów uczestniczy w pracach związanych z edukacją dorosłych aby ulepszyć swoją ofertę, rozwinąć stosowane narzędzia doradcze:

Partnerzy na szczeblu krajowym:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40 – 048 Katowice,
 • Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
 • Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska 1,
 • Uniwersytet Ekonomiczny Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40 – 287 Katowice,
 • Stowarzyszenie Misericordia w Zabrzu – Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Plac Dworcowy 6,
  41-800 Zabrze,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim, ul. Bankowa 12 B/1001, 40-007 Katowice,

Planowane rezultaty: raporty ze spotkań grupy partnerskiej, kwestionariusze oceny motywacji osób 50 + dotyczące ich udziału w edukacji dorosłych oraz ich poziomu kluczowych kompetencji, toolbox tzn. bank narzędzi doradczych do oceny kluczowych kompetencji osób 50 + - narzędzia zebrane od każdego partnerskiego kraju, utworzenie strony internetowej projektu i stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy osobami 50 +, publikacja broszury, zrealizowanie 48 mobilności (każdy kraj 12 mobilności).

Strona projektu: http://www.peopleover50plus.eu

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” –
 Projekty Partnerskie Grundtviga

 

Raporty ze spotkań grupy partnerskiej:

Loga partnerów