Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Dojrzały profesjonalizm potrzebuje wsparcia

Zdjęcie

Drugie spotkanie grupy partnerskiej projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”. Wsparcie osób 50+ na niemieckim rynku pracy.

W dniach 10-13 marca br. w miejscowości Tübingen (Niemcy) odbyła się druga wizyta w ramach projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia – doświadczenia europejskie”  (Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci). W wizycie wzięli udział przedstawiciele organizacji partnerskich z Niemiec (ttg team training GmbH), Finlandii (University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education), Węgier (Labour Centre of the Government Office for Békés County), Malty (Solidarity Overseas Service SOS Malta) oraz Polski (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach). Rolę organizatora spotkania pełnił partner z Niemiec – firma ttg team training GmbH.

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania efektywnego systemu wsparcia dla osób 50+. Głównym celem przedsięwzięcia jest poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. Chodzi o wymianę wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w rodzimych krajach partnerów (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania).

W trakcie drugiego spotkania każdy z partnerów omówił sytuację osób powyżej 50 roku życia na rynkach pracy w swoich krajach (analizy o zasięgu regionalnym, z uwzględnieniem odwołań do sytuacji krajowej). Ponadto, organizacje partnerskie zaprezentowały metody i narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy z osobami powyżej 50 roku życia. Jako przykład dobrej praktyki w obszarze aktywizacji zawodowej osób z tej grupy wiekowej, przedstawiciele lokalnego urzędu pracy omówili założenia ogólnokrajowego Programu Perspektive 50+ (www.perspektive50plus.de).

Opracowane materiały będą prezentowane w podręczniku aktywizacji zawodowej osób w wieku 50 plus, stanowiącym jeden z rezultatów projektu.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:

http://www.wup-katowice.pl/pl/artykul/programy_rynku_pracy/1387376363

 

 

 

Loga partnerów