Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Analizy

Analizy i badania

Wyniki badań i analiz

Wydział Obserwatorium Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach opracowuje pogłębione analizy oparte na danych statystycznych, które ułatwiają kreowanie polityki rynku pracy oraz promują działania w obszarze łagodzenia skutków bezrobocia.

Wydział prowadzi również badania wśród wyodrębnionych grup bezrobotnych i pracodawców na temat wybranych zagadnień rynku pracy.

 

Opracowania sporządzone w 2014 r.
Efektywność zatrudnieniowa programów rynku pracy w latach 2011-2013 oraz I - IX 2014 r.
w województwie śląskim
pobierz
Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004 - 2014 pobierz
Analiza sytuacji na śląskim rynku pracy - ujęcie przekrojowe za lata 2011 - 2014 pobierz
Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku. pobierz
"Bezrobotna młodzież w województwie śląskim" - analiza statystyczna 2012 r. - I kwartał 2014 r. pobierz
"Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku-Białej". Raport z badań sondażowych pobierz
"Dojrzały pracownik - dylematy płynące z zatrudnienia osób 50+"
Sondaż opinii wśród pracodawców - obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Raport z badań.
pobierz
Rynek pracy w województwie śląskim w 2013 r. pobierz
Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2013 r. pobierz
Opracowania sporządzone w 2013 r. 
Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim - funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Raport z badań. pobierz
Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy - listopad 2013 r. pobierz
Bezrobotni poniżej 25 roku życia i powyżej 50 lat w woj. śląskim pobierz
Rynek pracy w województwie śląskim 2012 r.  pobierz
Syntetyczna informacja o rynku pracy w 2012 r.  pobierz
Staże - efektywny instrument aktywizacji bezrobotnych  pobierz
Opracowania sporządzone w 2012 r.
Popyt na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na woj. rynku pracy - potrzeby edukacyjne aktywnych zawodowo mieszkańców woj. śląskiego  pobierz
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w woj. śląskim - 2005-31.10.2012r pobierz
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim - I kwartał 2012 r. pobierz
Rynek pracy w woj. śląskim w 2011 r. pobierz
Analiza Sytuacji na wojewódzkim rynku pracy w latach 2009-2012 pobierz
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2011 r. pobierz
Opracowania sporządzone w 2011 r.
Niepełnosprawni w woj. śląskim - stan na 30.06.2011 r. pobierz
Efektywność aktywnych programów rynku pracy  woj. śląskim w 2010 r. pobierz
Rynek pracy w woj. śląskim w 2010 r. pobierz
Niepełnosprawni w woj. śląskim - 2001 - 2010 pobierz
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2010 r. pobierz
Opracowania sporządzone w 2010 r.
Potrzeby edukacyjne śląskich bezrobotnych - badanie sondażowe pobierz
Efektywność aktywnych programów rynku pracy  woj. śląskim w 2009 r. pobierz
Popyt na pracę w III kwartale 2010 r. pobierz
Rynek pracy w woj. śląskim w 2009 r. pobierz
Potrzeby edukacyjne bezrobotnej młodzieży (luty 2010) pobierz
Syntetyczna informacja o rynku pracy w woj. śląskim w 2009 r. pobierz
Bezrobotni powyżej 50 roku życia zarejestrowani w woj. śląskim pobierz
Opracowania sporządzone w 2009 r.
Efektywność aktywnych programów rynku pracy  woj. śląskim w 2008 r. pobierz
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim (stan na 30.04.2009 r.) pobierz
Rynek pracy w woj. śląskim w 2008 r. pobierz
Śląski rynek pracy w statystyce 2000 - 2008 pobierz
Opracowania sporządzone w 2008 r.
Analiza potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy pobierz
Kobiety na rynku pracy w woj. śląskim (2000 - 30.06.2008) pobierz
Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy - listopad 2008 pobierz
Informacja o sytuacji na rynku pracy woj. śląskiego na koniec II kwartału 2008 r. pobierz
Informacja kwartalna o stanie bezrobocia w woj. śląskim (stan na 31.03.2008) pobierz
Sytuacja na śląskim rynku pracy w 2007 r. pobierz
Opracowania sporządzone w 2007 r.
Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim - III kwartał 2007 r. pobierz
Rekwalifikacja i potrzeby szkoleniowe w świetle analiz WUP pobierz
Sytuacja na rynku pracy w woj. śląskim - I kwartał 2007 r. pobierz
Śląski rynek pracy w 2006 r. pobierz
Struktura kształcenia ustawicznego na poziomie ponadgimnazjalnym i zawodowym w latach 2001 - 2006. pobierz