Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Dla instytucji rynku pracy /

Metodyka poradnictwa zawodowego

REGIONALNA KONFERENCJA POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Zdjęcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizował w 2008 r. Regionalną Konferencję na temat  "Kierunków Rozwoju Poradnictwa Zawodowego".

Przedsięwzięcie powstało w ramach współpracy resortów pracy i edukacji.

Konferencja miała na celu zainicjowanie współpracy i partnerstwa w wymiarze regionalnym instytucji zajmujących się świadczeniem usług w zakresie poradnictwa zawodowego na różnych etapach rozwoju kariery zawodowej.

Na konferencji zaprezentowano trendy rozwojowe w obszarze poradnictwa zawodowego w kontekście całożyciowego planowania kariery zawodowej oraz globalizacji rynku pracy. W konferencji udział wzięli Goście-Wykładowcy przedstawiciele środowiska naukowego (prof. dr hab. Augustyn Bańka, prof. dr Bernd-Joachim Ertelt – Niemcy) oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Grażyna Morys-Gieorgica, Główny Specjalista w Departamencie Rynku Pracy), Ministerstwa Edukacji Narodowej (Anna Bąkiewicz, Główny Specjalista w Wydziale Programów Europejskich Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (Małgorzata Wójcik, p.o. Kierownika Wydziału Poradnictwa Zawodowego), Kuratorium Oświaty w Katowicach (Zbigniew Martyniak, p.o. Kierownika Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Uczestnicy konferencji reprezentowali następujące instytucje zatrudniające doradców zawodowych z terenu województwa śląskiego: Szkolne Ośrodki Kariery, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Centra Kształcenia Ustawicznego, Centra Kształcenia Praktycznego, Akademickie Biura Karier, powiatowe urzędy pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy,  jednostki Ochotniczych Hufców Pracy, ośrodki pomocy społecznej, agencje zatrudnienia, organizacje pozarządowe zajmujące się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz inne instytucje świadczące usługi z zakresu poradnictwa zawodowego.

W konferencji wzięli także udział doradcy zawodowi reprezentujący Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wojewódzkich Urzędów Pracy w Krakowie, Łodzi i Opolu.

Poniżej prezentowana jest galeria zdjęć, prezentacji/wystąpień panelistów oraz artykuły powstałe w wyniku konferencji.