Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Metodyka poradnictwa zawodowego

Informacje ogólne [pokaż][ukryj]

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach działalność metodyczna w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego realizowana jest przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną - Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego.

Podstawowym celem podejmowanych działań jest rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych specjalistów służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działalność metodyczna w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej realizowana jest poprzez:

  • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie realizacji przedsięwzięć służących podnoszeniu jakości usług służb zatrudnienia oraz instytucji partnerskich rynku pracy działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy;
  • prowadzenie szkoleń trenerskich dla liderów klubów pracy nadających uprawnienia do prowadzenia trzytygodniowego szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy;
  • określanie modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania informacji i poradnictwa zawodowego;
  • diagnozowanie potrzeb w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego;
  • gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego oraz z psychologicznymi metodami diagnozowania;
  • pozyskiwanie i wdrożenie autotestów wykorzystywanych w ocenie przydatności zawodowej;
  • tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego

Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach działalność metodyczna w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego realizowana jest przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną - Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego.