Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Rusza kolejny nabór do projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”

Na zdjęciu uczniowe z Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. S.Ligonia w Piekarach Śląskich

Udział w tej akcji mogą wziąć uczniowie z 285 szkół zasadniczych  zawodowych oraz techników na Śląsku. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, w ramach PO KL (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


Fundusz Pracy w 2014 r

Znamy już kwotę przeznaczoną z Funduszu Pracy w 2014 roku dla Województwa Śląskiego oraz jej podział pomiędzy powiatowe urzędy pracy. W tym roku nasze województwo otrzyma 292 709,8 tys zł na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych. Jest to kilkanaście milionów więcej niż w ubiegłym roku.


Wyróżnienie dla projektu „Move free and Prosper?!”

W ramach projektu odbyło się spotkanie warsztatowe z partnerami w siedzibie WUP

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci przyznała wyróżnienia dla projektów realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci, które posłużą za przykład dobrych praktyk. Spośród 58, które wystartowały w 2011 roku wybrano 9 – wśród nich znalazł się projekt partnerski WUP w Katowicach  pn. „Move free and Prosper?!”.


Nowy numer biuletynu „Rynek Pracy”

Rynek Pracy - wydanie 4/2013

Kondycja  branży motoryzacyjnej w naszym regionie, to najważniejszy temat najnowszego numeru kwartalnika WUP. O przyszłości, rokowaniach przedsiębiorców oraz oczekiwaniach pod kątem pracowników możemy przeczytać w raporcie, jaki powstał w wyniku badań przeprowadzonych przez naukowców z Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego. Gościem numeru jest tym razem prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , Bożena Lublińska- Kasprzak, która przedstawia rekomendacje i wnioski płynące z III edycji badań w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego.  


Wsparcie dla młodych na rynku pracy

Konferencję otworzył Wicedyrektor WUP - Tomasz Górski

5 grudnia w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mogliśmy usłyszeć, jak instytucje rynku pracy pomagają młodym ludziom w starcie zawodowej kariery. Celem wydarzenia było również przedstawienie wyzwań, jakie stoją przed publicznymi służbami zatrudnienia w przyszłym roku, wobec wejścia w życie nowych przepisów ustawy.


Rozpoczęto prace nad „Regionalnym Planem Działań Na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014”

Wojewódzki Urząd Pacy rozpoczął działania zmierzające do opracowania „Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014”. Dokument ten o charakterze planistycznym ma na celu określenie głównych zadań Publicznych Służb Zatrudnienia oraz jednostek rynku pracy w zakresie zapobiegania negatywnym skutkom bezrobocia w regionu.  Instytucje zainteresowane udziałem w pracach nad RPDZ proszone są o wypełnienie załączonych dokumentów.Archiwum aktualności: