Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Projekty zakończone

Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim

Celem projektu realizowanego w ramach działania 6.2 PO KL było upowszechnianie wśród mieszkańców województwa wiedzy na temat korzyści związanych z otwarciem działalności gospodarczej oraz upowszechnienie informacji na temat pomocy, jaką mogą otrzymać na rynku pracy przyszli przedsiębiorcy.


Studia podyplomowe. Kolejny krok do profesjonalizmu

Projekt zrealizowany w ramach Poddziałania  6.1.2 PO KL. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych w ramach studiów podyplomowych łącznie przez 100 pracowników publicznych służb zatrudnienia z terenu województwa śląskiego. Więcej informacji można znaleźć tutaj


"Kompetencje na miarę potrzeb". Wsparcie osób 50+

Celem projektu było wsparcie 200 pracujących osób powyżej 50 roku życia zamieszkałychw województwie śląskim w utrzymaniu i wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych. Więcej informacji można znaleźć tutaj