Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wojewódzki urząd pracy potwierdza dokonanie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wydaje zawiadomienie o wpisie do rejestru. Wpis do w/w rejestru nie stanowi rekomendacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla instytucji szkoleniowej.
Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest w formie elektronicznej. Jest on
jawny i bezpłatny.
Zasoby bazy danych Rejestr Instytucji Szkoleniowych oraz formularz elektroniczny wniosku dostępne są pod adresem: www.ris.praca.gov.pl. i na stronach internetowych wojewódzkich urzędów pracy.