Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Programy rynku pracy

Programy Rynku Pracy

Wydział Programów Rynku Pracy w oparciu o analizy, informacje o rynku pracy opracowuje programy służące łagodzeniu negatywnych skutków bezrobocia oraz współuczestniczy w inicjatywach mających na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, w tym projektach w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

Do zadań Wydziału należy w szczególności :

  • przygotowywanie regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia oraz przedstawienie sposobu jego realizacji;
  • sporządzanie propozycji podziału posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
  • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • realizacja programów rynku pracy finansowanych ze środków krajowych;
  • pozyskiwanie środków oraz realizacja projektów w ramach programów Unii Europejskiej