Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Agencje zatrudnienia - pracodawca

Obowiązek składania informacji o działalności agencji zatrudnienia

Zgodnie z art. 19 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy agencje zatrudnienia mają obowiązek przedstawienia Marszałkowi Województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

Informację z powyższej działalności należy sporządzić elektronicznie na stronie internetowej Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia  www.kraz.praca.gov.pl po uprzednim zalogowaniu się zgodnie z przekazanym loginem.