Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

O nowych wyzwaniach w Bielsku-Białej

Zdjęcie

21 maja w bielskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się seminarium, dotyczące lokalnego rynku pracy, na którym przedstawione zostały między innymi nowe zadania WUP wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz założenia projektu systemowego „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”.

Spotkanie, na które zaproszeni byli przedstawiciele instytucji rynku pracy otworzył Tomasz Górski, wicedyrektor WUP, a całość poprowadził Piotr Potyka -  kierownik filii w Bielsku-Białej, odpowiedzialnej za przygotowanie seminarium.

Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja na rynku pracy w naszym województwie w świetle najnowszych danych, co przedstawiła Barbara Kubica, kierownik Obserwatorium Rynku Pracy oraz poznać wyniki badań dotyczących bezrobotnych kobiet z podregionu bielskiego podczas prezentacji Reginy Borowiec-Dutki z bielskiej filii.

Sporo miejsca poświęcono również na omówienie nowych wyzwań, jakie stoją przed WUP, wynikających z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Barbara Stanisławska z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w obszerny sposób przedstawiła sposób profilowania wsparcia osób bezrobotnych oraz rolę WUP w działaniach aktywizacyjnych m.in. zlecaniu usług agencjom zatrudnienia oraz współtworzeniu programów regionalnych. Uzupełnieniem planowanych działań, leżących w kompetencjach WUP była ostatnia prezentacja, dotycząca projektu systemowego dla pracowników oświaty, który wystartuje w czerwcu tego roku. O genezie pomysłu na uruchomienie takich działań mówił Rafał Rojek z bielskiej filii, współtwórca projektu „Pracowniku oświaty- skorzystaj z nowych możliwości”(poddziałanie 8.1.2). Warto przypomnieć, że prace nad projektem ruszyły już w 2013 roku, kiedy sytuacja nauczycieli i pracowników oświaty na rynku pracy uległa znacznemu pogorszeniu - w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowanych było 4 tys. pracowników z sektora oświaty, z czego 3,5 tys. legitymowało się wyższym wykształceniem. Po zaprezentowaniu założeń projektu odbyła się dyskusja z udziałem uczestników spotkania na temat możliwości wsparcia oraz zasad rekrutacji.

„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” – kilka słów o projekcie

Głównym celem jest wzrost możliwości zawodowych 250 bezrobotnych pracowników sektora oświaty z województwa śląskiego i zwiększenie szans na zatrudnienie. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie doradczo-szkoleniowe, objęci zostaną Indywidualnym Planem Działania oraz adekwatnie do potrzeb zostaną skierowani na szkolenia zawodowe lub studia podyplomowe, a 150 osób weźmie udział w subsydiowanym zatrudnieniu. Warto zaznaczyć, że grupę docelową nie stanowią wyłącznie nauczyciele,  także personel pomocniczy – pracownicy obsługi mogą zostać beneficjentami projektu. Rekrutacja będzie się odbywać w trzech miejscach województwa – Katowicach, Częstochowie i Bielsku-Białej. Wybór kierunku studiów podyplomowych zależeć będzie od samego uczestnika, w przypadku większej ilości chętnych na daną specjalizację przewiduje się także współpracę z uczelniami w zakresie utworzenia grupy na zamówienie projektu. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają m.in. stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu. Ważnym elementem wsparcia jest subsydiowane zatrudnienie dla 150 osób. Pracodawcy, którzy zostaną wyłonieni w wyniku promocji i współpracy z partnerami rynku pracy, otrzymają refundację wynagrodzenia zatrudnionych osób wraz ze wszystkimi składkami przez okres 6 miesięcy.

Wszystkie prezentacje z seminarium udostępniamy poniżej: