Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim

Zdjęcie

Jaka jest kondycja branży automotive w naszym regionie? Znamy już wyniki badań oraz raport przygotowany na zlecenie WUP w Katowicach przez Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu  Ekonomicznego w Katowicach.

Badania przemysłu samochodowego i jego wpływu na rynek pracy przeprowadzono w oparciu o statystyki publiczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Katowicach. Informacje pierwotne pozyskano w drodze badań bezpośrednich zrealizowanych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłu samochodowego oraz ekspertów z branży motoryzacyjnej. Badania przedsiębiorstw przeprowadzono w dniach 8.10.2013 – 25.10.2013 techniką wywiadu bezpośredniego na próbie 150 podmiotów.

Zgodnie z założeniami w badaniach uczestniczyły podmioty z branży samochodowej, które kooperują i nie kooperują z Fiat Auto Poland (FAP).

Celem badań bezpośrednich była:

 •  identyfikacja potencjału ludzkiego w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej,
 •  identyfikacja zmian w stanie zatrudnienia przedsiębiorstw z branży,
 •  określenie perspektyw rozwoju rynku do roku 2020,
 •  poznanie opinii ekspertów o dynamice zmian na rynku pracy w województwie śląskim,
 •  rozpoznanie poszukiwanych zawodów i kwalifikacji pracowników z branży samochodowej.

Zgodnie z założeniami wywiady bezpośrednie przeprowadzono w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwie śląskim (130 przedsiębiorstw) i małopolskim (20 przedsiębiorstw).

Na pytania w kwestionariuszu odpowiadali kierownicy działów kadr, kierownicy placówek, właściciele i współwłaściciele przedsiębiorstw.

Co trzecie przedsiębiorstwo w próbie zajmowało się produkcją podzespołów i części samochodowych, prawie co drugie świadczyło usługi, a prawie co piąte zajmowało się handlem częściami motoryzacyjnymi i samochodami.

W badanej próbie zdecydowaną większość stanowiły przedsiębiorstwa z polskim kapitałem. Kapitał zagraniczny reprezentowało jedynie 6% przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa oceniły swoją sytuację ekonomiczną w 2013 roku na poziomie zadowalającym lub dobrym.

 

 

Wnioski końcowe płynące z badań przedstawiają się następująco:

 • w ponad 80% badanych przedsiębiorstw stan zatrudnienia jest wystarczający (zarówno ze względu na liczbę, jak i kwalifikacje pracowników),
 • w latach 2010-2013 w ponad połowie (56,7%) przedsiębiorstw stan zatrudnienia nie zmienił się,
 • w przedsiębiorstwach, w których stan zatrudnienia uległ zmianie (43,3%) nieznacznie więcej było tych, które zwolniły pracowników niż przyjęły,
 • większość przedsiębiorstw, które zwolniły pracowników to przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • podstawowy powód zwolnień pracowników to mniejsza liczba zamówień,
 • w zdecydowanej większości badanych przedsiębiorstw zwolnienia grupowe w FAP nie miały wpływu na stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 •  większość (76%) przedsiębiorstw do 2015 roku nie planuje zmian w zatrudnieniu,
 • przedsiębiorstwa, które planują zmiany w zatrudnieniu deklarują głównie chęć zatrudnienia

nowych pracowników,

 • większość przedsiębiorstw, które planują zatrudnienia to przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe,
 •  wysoką dynamikę wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych do 2020 roku prognozują także eksperci,
 • zawody przyszłości w branży motoryzacyjnej to: wykwalifikowany mechanik samochodowy po szkole zawodowej oraz wysoko wykwalifikowany inżynier procesów produkcyjnych.

 

Szczegółowe informacje oraz cały raport z badań „Przemysł samochodowy a rynek pracy w województwie śląskim - funkcjonowanie i perspektywy rozwoju” przeprowadzony przez naukowców z Centrum Badań i Ekspertyz Uniwersytetu Ekonomicznego dostępny jest tutaj