Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Konkurs "Dobre Praktyki EFS 2011"

Piąta, tegoroczna edycja konkursu na dobre praktyki Europejskich Funduszy Strukturalnych rusza już teraz. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Centrum Projektów Europejskich Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a jego adresatami są projektodawcy korzystający ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2 oraz dla Poddziałania 8.1.1 i Poddziałania 8.1.2 POKL

W okresie od 01.05.2011 r. – 31.05.2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zawarł 3 umowy na realizację projektu w ramach konkursu otwartego dla Działania 6.2, 17 umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.1 oraz 1 umowę umów na realizację projektów w ramach otwartego konkursu dla Poddziałania 8.1.2.


Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 3/POKL/8.1.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1468/54/IV/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 3/POKL/8.1.2/2010 dla Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: