Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Zrób kolejny krok

Studia podyplomowe to popularny sposób na rozwój umiejętności nabytych w trakcie studiów magisterskich lub też na pogłębienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wykonywanego zawodu. Pomocne w zwiększeniu szans na znalezienie dobrej pracy, są także doskonałym narzędziem dla osób zawodowo zajmujących się problemem bezrobocia.


Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1532/56/IV/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.Archiwum aktualności: