Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Informacja nt. planowanego rozpoczęcia obrad KOP w ramach II rundy konkursu 1/POKL/8.1.3/2011

W związku z planowanym rozpoczęciem obrad KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.3/2011 w dniu 18.07.2011 r., informujemy, iż w II rundzie konkursowej ocenie podlegać będą Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym, złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do dnia 30.06.2011 r. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą podlegały ocenie w ramach III rundy konkursu.


Informacja nt. planowanego rozpoczęcia obrad KOP w ramach II rundy konkursu 1/POKL/8.1.2/2011

W związku z planowanym rozpoczęciem obrad KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2011 w dniu 20.07.2011 r., informujemy, iż w II rundzie konkursowej ocenie podlegać będą Wnioski ocenione pozytywnie pod względem formalnym, złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach do dnia 30.06.2011 r. Wnioski złożone w późniejszym terminie będą podlegały ocenie w ramach III rundy konkursu.


Informacja o rozpoczęciu posiedzenia KOP – konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2011

Informujemy, że do dnia 3 czerwca 2011 r. w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2011 wpłynęło 255 wniosków o dofinansowanie, z czego 219 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawnych formalnie oraz 5 wniosków, które do dnia dzisiejszego, tj. 1 lipca 2011 r., znajdują się w uzupełnieniu.

Lista rankingowa wniosków ocenionych procedury odwoławczej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1635/57/IV/2011 z dnia 21 czerwca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/6.2/2010 dla Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego: Śląskie Wyzwania

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza otwarty nabór kandydatów na partnera do realizacji projektu innowacyjnego testującego „Śląskie Wyzwania”.

Planowany okres realizacji projektu to lata 2011 – 2014. Projekt będzie realizowany w ramach tematu: Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych wymagających szczególnego wsparcia.

Cel partnerstwa, cel projektu, zakres tematyczny partnerstwa oraz wymogi formalne i merytoryczne dotyczące potencjalnego partnera wskazano w Regulaminie otwartego naboru na partnera projektu.Oferty należy składać w formie pisemnej najpóźniej do dnia 1 sierpnia 2011 roku, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30 w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice. Decyduje data wpływu oferty do WUP w Katowicach.Archiwum aktualności: