Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Przypomnienie dla jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego składających wnioski w ramach działań wdrażanych przez WUP

Przypominamy, iż zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wersja 6.4.2) w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła, przedszkole, powiatowy urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej) w polu 2.1 wniosku należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego posiadającej osobowość prawną (np. gminy), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (np. szkoły) - w formacie "nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej".


Lista rankingowa wniosków w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1877/63/IV/2011 z dnia 19 lipca 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach I rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 dla Priorytetu VIII "Regionalne Kadry Gospodarki" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Subsydiowane zatrudnienie w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

W związku z licznymi pytaniami, które pojawiły się podczas spotkań informacyjnych dotyczących zasad aplikowania o środki EFS w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuję, że pojęcie subsydiowanego zatrudnienia należy rozumieć zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Ogólnopolski konkurs na partnerstwo społeczno-prywatne

28 czerwca br. rozpoczął się ogólnopolski konkurs na najlepsze partnerstwo społeczno-prywatne, organizowany przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Biuro Projektowe w Polsce oraz Krajowy Ośrodek EFS. Szczegółowe informacje o konkursie Można poznać klikając na poniższy baner.Archiwum aktualności: