Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Lista rankingowa wniosków w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2064/68/IV/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. listy rankingowej wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w ramach II rundy konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2011 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim, Instytucja Organizująca Konkurs publikuje przedmiotową listę.


Termin poinformowania wnioskodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach I rundy konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2011

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach uprzejmie informuje, iż decyzją Dyrektora IOK termin poinformowania Projektodawców o wynikach oceny merytorycznej w ramach  Komisji Oceny Projektów dot. I rundy konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2011 zostaje przedłużony z 10 dni od daty zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów do 15 dni tj. do dnia 12.08.2011r.


Lista rankingowa wniosków

Lista rankingowa wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Projektów w związku z pozytywnym wynikiem procedury odwoławczej w ramach II rundy konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.1/2010


Dokumentacje konkursów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 (outplacement)

Uprzejmie informujemy, że dokumentacje konkursowe w ramach konkursu zamkniętego 1/POKL/6.2/2011 oraz konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2011 (outplacement) na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zostały zamieszczone na stronie WUP w zakładce "Konkursy" po wybraniu odpowiedniego priorytetu.


Archiwum aktualności: