Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Zasiłek dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów przepracowanych za granicą

Zasiłek dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów przepracowanych za granicą

Zasiłek dla bezrobotnych z uwzględnieniem okresów przepracowanych za granicą.


Z dniem 1 maja 2010r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. będące rozporządzeniem wykonawczym do rozporządzenia 883/2004.

Zasady koordynacji obowiązują:

w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Czechach, Danii (z     wyjątkiem Grenlandii i Wysp Faro), Estonii, Finlandii, we Francji (także na obszarze Reunion, Martyniki, Gwadelupy i Gujany Francuskiej), Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, w Luksemburgu, na Łotwie, Malcie, w Niemczech, Holandii, Polsce, Portugalii (w tym na Maderze i Azorach), Rumunii, na Słowacji, w Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii (na Gibraltarze, nie obowiązują natomiast na Wyspie Man i Wyspach Normandzkich),

  • w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinie i Norwegii, na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • w Szwajcarii, na podstawie umowy UE - Szwajcaria o swobodnym przepływie osób.

Jeśli jesteś osoba bezrobotną, masz prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce pod warunkiem, że:

spełniłeś w Polsce ostatni okres ubezpieczonego zatrudnienia i pracy na własny rachunek;

lub

w czasie ostatniego okresu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek za granicą centrum twoich interesów życiowych mieściło się w Polsce.

Z chwilą utraty pracy za granicą możesz :

pozostać w kraju, w którym pracowałeś i tam ubiegać się o zasiłek z tytułu bezrobocia, musisz pamiętać, że w takiej sytuacji podlegasz już ustawodawstwu tego kraju

lub

wrócić do Polski z formularzem U1 i ubiegać się o zasiłek na warunkach polskiego ustawodawstwa –

Różnica pomiędzy zasiłkiem transferowym a zasiłkiem na zasadach sumowania okresów zatrudnienia dotyczy m.in. wysokości zasiłku i okresu jego pobierania.