Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2014

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ

PODCZAS POSIEDZENIA CZŁONKÓW WRZ

w dniu 17 lutego 2014 r.

 

 

 

1/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik.

 

 

2/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektryk

 

 

3/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Specjalnych w Czeladzi nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

 

 

4/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie wędliniarz.

 

 

5/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół im. Władysława Szafera
w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych.

 

 

6/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy.

 

 

7/2-14

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Technikum im. Anielina Fabera wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 

8/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego
w Cieszynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk.

 

 

9/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego przez Technikum Elektroniczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik.

 

 

10/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektromechanik

 

 

11/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa.

 

 

12/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół w Porębie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 

13/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

 

 

14/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej.

 

 

15/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia  przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie sprzedawca.

 

 

16/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie ślusarz.

 

 

17/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik dentystyczny.

 

 

18/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla dorosłych w Zespole Szkół nr 2
im. H. Kołłątaja w Myszkowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

19/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii szkła.

 

 

20/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik.

 

 

21/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie ogrodnik.

 

 

22/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik analityk.

 

 

23/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie nowego kierunku kształcenia
w zawodzie monter mechatronik.

 

 

24/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie nowego kierunku kształcenia
w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

 

 

25/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół Technicznych
im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej.

 

 

26/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 w Zespole Szkół „SILESIA” w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik.

 

 

27/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geodeta.

 

 

28/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego.

 

 

29/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik.

 

 

30/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik analityk.

 

 

31/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektromechanik.

 

 

32/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

 

 

33/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik turystki wiejskiej.

 

 

34/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik.

 

 

35/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie piekarz.

 

 

36/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Technikum nr 2
w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk.

 

 

37/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa.

 

 

38/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.

 

 

39/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor.

 

 

40/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie fotograf.

 

 

41/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie dietetyk.

 

 

42/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej.

 

43/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy przez Szkołę Policealną w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach wniosku dotyczącego uruchomienia nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.

 

 

44/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych nowego kierunku kształcenia
w zawodzie elektromechanik.

 

 

45/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych nowego kierunku kształcenia
w zawodzie elektryk.

 

 

46/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia
w zawodzie fototechnik..

 

 

47/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektryk.

 

 

48/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz.

 

 

49/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

 

 

50/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 w Zespole Szkół im. Oskara Langego
w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik.

 

 

51/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

 

 

52/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie rolnik.

 

 

53/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie wędliniarz.

 

54/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie piekarz.

 

 

55/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie pszczelarz.

 

 

56/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie ogrodnik.

 

 

57/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

 

 

58/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik.

 

 

59/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta.

 

 

60/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektryk.

 

 

61/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych.

 

 

62/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających.

 

 

63/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie skrawających.

 

 

64/2014

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Żarnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie blacharz samochodowy.