Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2005

1

Uchwała Nr 1 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego

2

Uchwała Nr 2 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Studium Zawodowe w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

opiekunka dziecięca

3

Uchwała Nr 3 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Studium Zawodowe w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie

opiekunka środowiskowa

4

Uchwała Nr 4 / 2005 z dnia 11 lutego 2005 roku

w sprawie

Zorganizowania szkolenia dla Członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

5

Uchwała Nr 5 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. Medycznego Studium Zawodowego w Czeladzi przy ul. Tuwima 14 A

6

Uchwała Nr 6 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. Medycznego Studium Zawodowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 5

7

Uchwała Nr 7 / 2005 z dnia 21 czerwca 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Śląskiego Kuratorium Oświaty opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2005 r. kierunków kształcenia w zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun w domu pomocy społecznej w Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych im. Matki Teresy z Kalkuty z siedzibą w Katowicach, ul. Wiertnicza 3

8

Uchwała Nr 8 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

9

Uchwała Nr 9 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Silesian Business Consulting System Sp. z o.o. opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

10

Uchwała Nr 10 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Wydania dla Szkoły policealnej Pracowników Służb Społecznych w Katowicach opinii dotyczącej zapotrzebowania na pracowników służb społecznych na terenie województwa śląskiego

11

Uchwała Nr 11 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego

12

Uchwała Nr 12 / 2005 z dnia 8 września 2005 roku

w sprawie

Zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

13

Uchwała Nr 13 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekun w domu pomocy społecznej

14

Uchwała Nr 14 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- asystent osoby niepełnosprawnej

15

Uchwała Nr 15 / 2005 z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie

Przesunięcia terminu szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia