Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2006

1

Uchwała Nr 1/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-opiekunka środowiskowa

2

Uchwała Nr 2/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekunka dziecięca

3

Uchwała Nr 3/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- masażysta

4

Uchwała Nr 4/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik technologii chemicznej

5

Uchwała Nr 5/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zabrzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- terapeuta zajęciowy

6

Uchwała Nr 6/ 2006 z dnia 26 kwietnia 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- terapeuta zajęciowy

7

Uchwała Nr 7/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik optyk

8

Uchwała Nr 8/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik masażysta

9

Uchwała Nr 9/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- technik usług kosmetycznych

10

Uchwała Nr 10/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-asystent osoby niepełnosprawnej

11

Uchwała Nr 11/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie

- opiekun w domu pomocy społecznej

12

Uchwała Nr 12/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 1 w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie

-technik masażysta

13

Uchwała Nr 13/ 2006 z dnia 28 listopada 2006 roku

w sprawie

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego.