Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2007

1

Uchwała Nr 1/ 2007 z dnia 5 marca 2007 roku

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego im. Dr Feliksa Białego w Rybniku, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik usług kosmetycznych

2

Uchwała Nr 2/ 2007 z dnia 9 lipca 2007 roku

w sprawie

Zaopiniowania pozytywnie wniosku Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku dotyczącego zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2007 r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza z siedzibą w Mikołowie

3

Uchwała Nr 3/ 2007 z dnia 9 lipca 2007 roku

w sprawie

Wydania opinii o zamiarze kształcenia na kierunku: "specjalista ds. Pozyskiwania i zarządzania środkami funduszy strukturalnych UE" w planowanej eksperymentalnej szkole policealnej

4

Uchwała Nr 4/ 2007 z dnia 24 września 2007 roku

w sprawie:

Zaopiniowania pozytywnie wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik masażysta