Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2008

1 Uchwała Nr 1/ 2008 z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie:

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Zawierciu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie -opiekun medyczny

2 Uchwała Nr 2/ 2008 z dnia 17 marca 2008 roku

 

w sprawie:

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego dla Dorosłych funkcjonującą w strukturze Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - opiekun medyczny

3 Uchwała Nr 3/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej Studium Aktorskiemu przy Teatrze Śląskim im. ST. Wyspiańskiego w Katowicach, które kształci w zawodzie - aktor.

4 Uchwała Nr 4/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fototechnik.

5 Uchwała Nr 5/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Uzupełniające Specjalne Nr 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fototechnik.

6 Uchwała Nr 6/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - technik żywienia i gospodarstwa domowego.

7 Uchwała Nr 7/ 2008 z dnia 25 czerwca 2008 roku

 

w sprawie

Zaopiniowania wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Specjalną Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - fotograf.

8

Uchwała Nr 8/2008 z dnia 05 grudnia 2008 roku

w sprawie

Zaopiniowanie wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr2 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie, nowego kierunku kształcenia w zawodzie - pracownik pomocniczy obsługi hotelowej