Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2009

1

Uchwała Nr 1/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wyboru przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

2

Uchwała Nr 2/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie :

wyboru wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

3

Uchwała Nr 3/2009z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie :

delegowania przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego do Naczelnej Rady Zatrudnienia 

4

Uchwała Nr 4/2009 z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wydania dla Kuratorium Oświaty w Katowicach opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2009r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 mieszczącej się w Katowicach przy ul. Gliwickiej 276

5

Uchwała Nr 5/2009 z dnia 25.03.2009 r.

w sprawie:

wydania dla Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu opinii odnośnie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2009r. Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego mieszczącej się w Zawierciu przy ul. Żabiej 19b.

6

Uchwała Nr 6/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie:

wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 11 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego z dnia 8 września 2005 r. z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego

7 Uchwała Nr 7/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

 

w sprawie:

zaopiniowania wniosku o odwołanie Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Pana Przemysława Koperskiego

8

Uchwała Nr 8/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie:

delegowania przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

9

Uchwała Nr 9/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r.

w sprawie:

zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

10 Uchwała Nr 10/2009 z dnia 22.września 2009 r.

w sprawie:

wyboru wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

11 Uchwała Nr 11/2009 z dnia 22 września 2009 r.

w sprawie:

zorganizowania szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

12

Uchwała Nr 12/2009 z dnia 23 października 2009 r.

w sprawie:

zaopiniowania projektu zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego