Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2011

1

 

 

Uchwała Nr 1/2011 z dnia 7 lutego 2011r.

w sprawie:
wyrażenia opinii przez członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w sprawie ograniczonych środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego przyznanych algorytmem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2011 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań.

 

2

Uchwała Nr 2/2011 z dnia 13 września 2011r.

w sprawie:
"Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników" zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

3

Uchwała Nr 3/2011 z dnia 13 września 2011r.

w sprawie:
zorganizowana w 2011 roku szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego.