Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2012

1

Uchwała Nr 1/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie kucharz

2

Uchwała Nr 2/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

3

Uchwała Nr 3/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 7 w Zespole Szkół Projektowania
i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

4

Uchwała Nr 4/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczną Szkołę Policealną Województwa Śląskiego w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej

5

Uchwała Nr 5/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

6

Uchwała Nr 6/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 10 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego
im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik weterynarii

7

Uchwała Nr 7/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

8

Uchwała Nr 8/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

9

 

 

Uchwała Nr 9/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych
im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej

10

Uchwała Nr 10/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania

11

Uchwała Nr 11/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów introligatorskich

12

Uchwała Nr 12/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechatronik

13

Uchwała Nr 13/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 18 w Zespole Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

14

Uchwała Nr 14/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik spedytor z dwiema kwalifikacjami: K1 Organizowanie
i nadzorowanie transportu i K2 Obsługa Klientów i kontrahentów

15

Uchwała Nr 15/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik eksploatacji i terminali z dwiema kwalifikacjami: K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach i K2 Organizacja i prowadzenie prac związanych
z transportem towarów i ładunków.

16

Uchwała Nr 16/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

17

Uchwała Nr 17/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik mechanik

18

Uchwała Nr 18/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum im. Anielina Fabery w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

19

Uchwała Nr 19/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

20

Uchwała Nr 20/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik prac biurowych

21

Uchwała Nr 21/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 15 w Zespole Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara
w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych

22

Uchwała Nr 22/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

23

Uchwała Nr 23/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 4 dla niesłyszących i słabosłyszących
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania

24

Uchwała Nr 24/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

25

Uchwała Nr 25/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 1 dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo oraz ze sprzężeniami
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

26

Uchwała Nr 26/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Zawodową Specjalną dla niesłyszących
i słabosłyszących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących
i Słabosłyszących w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie dietetyk

27

Uchwała Nr 27/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
w Zabrzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

28

Uchwała Nr 28/2012 z dnia 20.02.2012r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. K. Goduli w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor

29

Uchwała nr 29/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 5 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

30

Uchwała nr 30/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik.

31

Uchwała nr 31/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum Specjalne Nr 5 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

32

Uchwała nr 32/2012 z dnia 25.042012 r.
w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta.

33

Uchwała nr 33/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę Województwa Śląskiego Nr 2 Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy.

34

Uchwała nr 34/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Zawodową Nr 2 Specjalną w Zespole Szkół Specjalnych
w Skoczowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

35

Uchwała nr 35/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 12 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz.

36

Uchwała nr 36/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego
w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny- kształcenie
w systemie wieczorowym i zaocznym.

37

Uchwała nr 37/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Szkół Technicznych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie fototechnik.

38

Uchwała nr 38/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół' Szkół Technicznych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik energetyk.

39

Uchwała nr 39/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

40

Uchwała nr 40/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy, wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor.

41

Uchwała nr 41/2012 z dnia 25.042012 r.


w sprawie:
wyrażenia opinii przez członków Wojewódzkiej Ray Zatrudnienia w sprawie obniżenia środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego przyznanych algorytmem przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

42

Uchwała nr 42/2012 z dnia 25.062012 r.

w sprawie:
zorganizowania w 2012 roku szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
Województwa Śląskiego.

43

Uchwała nr 43/2012 z dnia 25.062012 r.

w sprawie:
zmiany załącznika do Uchwały Nr 2/2011 r. z dnia 13 września 2011 r. dotyczącej „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

44

Uchwała nr 44/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik rachunkowości

45

Uchwała nr 45/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. G. Morcinka w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i  terminali

46

Uchwała nr 46/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii żywności

47

Uchwała nr 47/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej

48

Uchwała nr 48/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień

49

Uchwała nr 49/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

50

Uchwała nr 50/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Piotra Latoski w  Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i  terminali

51

Uchwała nr 51/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

52

Uchwała nr 52/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie dietetyk

53

Uchwała nr 53/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
>zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk

54

Uchwała nr 54/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu nowego kierunku kształcenia w  zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji

55

Uchwała nr 55/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie dekarz

56

Uchwała nr 56/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie  murarz-tynkarz

57

Uchwała nr 57/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

58

Uchwała nr 58/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

59

Uchwała nr 59/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

60

Uchwała nr 60/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik księgarstwa

61

Uchwała nr 61/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury

62

Uchwała nr 62/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego

63

Uchwała nr 63/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

64

Uchwała nr 64/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
Zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik spedytor

65

Uchwała nr 65/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ustroniu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik logistyk

66

Uchwała nr 66/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Kształcenia Zawodowego w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

67

Uchwała nr 67/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

68

Uchwała nr 68/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 1 im. Wojciecha Korfantego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

69

Uchwała nr 69/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego

70

Uchwała nr 70/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

71

Uchwała nr 71/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

72

Uchwała nr 72/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

73

Uchwała nr 73/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

74

Uchwała nr 74/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 w Tychach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

75

Uchwała nr 75/2012 z dnia 10.12.2012 r.

w sprawie:
zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik górnictwa podziemnego