Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wojewódzka Rada Zatrudnienia

Rok 2013

1

Uchwała Nr 1/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie:


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

2

Uchwała Nr 2/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego

3

Uchwała Nr 3/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe w Katowicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik energetyk

4

Uchwała Nr 4/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geolog

5

Uchwała Nr 5/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik przeróbki kopalin stałych

6

Uchwała Nr 6/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych

7

Uchwała Nr 7/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

8

Uchwała Nr 8/2013 z dnia 18.02.2013 r.


w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

9

Uchwała Nr 9/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 im. Stanisława Ligonia wchodzące w skład Zespołu Szkol Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie kelner

10

Uchwała Nr 10/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli
w Tarnowskich Górach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik obsługi prawno – kancelaryjnej

11

Uchwała Nr 11/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna

12

Uchwała Nr 12/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

13

Uchwała Nr 13/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

14

Uchwała Nr 14/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta

15

Uchwała Nr 15/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

16

Uchwała Nr 16/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik archiwista

17

Uchwała Nr 17/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta

18

Uchwała Nr 18/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekunka środowiskowa

19

Uchwała Nr 19/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

20

Uchwała Nr 20/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

21

Uchwała Nr 21/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Rolniczych w Międzyświeciu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik rybactwa śródlądowego

22

Uchwała Nr 22/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 5
im. Józefa Rymera w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

23

Uchwała Nr 23/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 6 wchodzącą w skład Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie florysta

24

Uchwała Nr 24/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową im. Henryka Sławika wchodzącą w skład Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku nowego kierunku kształcenia
w zawodzie monter izolacji przemysłowych

25

Uchwała Nr 25/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

26

Uchwała Nr 26/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik organizacji reklamy

27

Uchwała Nr 27/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik spedytor

28

Uchwała Nr 28/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Łączności w Gliwicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik obsługi terminali i lotnisk

29

Uchwała Nr 29/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik dróg
i mostów kolejowych

30

Uchwała Nr 30/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ogrodnik

31

Uchwała Nr 31/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych

32

Uchwała Nr 32/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie monter zabudowy
i robót wykończeniowych w budownictwie

33

Uchwała Nr 33/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

34

Uchwała Nr 34/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej

35

Uchwała Nr 35/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 im. Stanisława Staszica wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik geolog

36

Uchwała Nr 36/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

37

Uchwała Nr 37/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik optyk

38

Uchwała Nr 38/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Technicznych Nr 2 im. M. Batko
w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich

39

Uchwała Nr 39/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Usługowych im. Marii Dąbrowskiej w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

40

Uchwała Nr 40/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną nr 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik rachunkowości

41

Uchwała Nr 41/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik teleinformatyk

42

Uchwała Nr 42/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun osoby starszej

43

Uchwała Nr 43/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik hutnik

44

Uchwała Nr 44/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nowego kierunku kształcenia w zawodzie murarz – tynkarz

45

Uchwała Nr 45/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektryk

46

Uchwała Nr 46/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie

zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa

47

Uchwała Nr 47/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum i Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzące w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

48

Uchwała Nr 48/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie malarz budowlany

49

Uchwała Nr 49/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Policealną Szkołę dla Dorosłych wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta

50

Uchwała Nr 50/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

51

Uchwała Nr 51/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik technologii odzieży

52

Uchwała Nr 52/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie krawiec

53

Uchwała Nr 53/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 5 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie wędliniarz

54

Uchwała Nr 54/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Centrum Kształcenia Ekonomistów im. L. Krzywickiego
w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

55

Uchwała Nr 55/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Pszowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy

56

Uchwała Nr 56/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie fotograf

57

Uchwała Nr 57/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu

58

Uchwała Nr 58/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 5 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublińcu nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik handlowiec

59

Uchwała Nr 59/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 9 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie operator urządzeń przemysłu szklarskiego

60

Uchwała Nr 60/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

61

Uchwała Nr 61/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Technikum nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie dekarz

62

Uchwała Nr 62/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową wchodzącą w skład Zespołu Szkół nr 1 w Żorach nowego kierunku kształcenia w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej

63

Uchwała Nr 63/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 3 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych „Sztygarka” im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej nowego kierunku kształcenia w zawodzie mechanik – monter maszyn i urządzeń.

64

Uchwała Nr 64/2013 z dnia 18.02.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. A. Bożka w Raciborzu nowego kierunku kształcenia
w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych

65

Uchwała Nr 65/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół
w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

66

Uchwała Nr 66/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia

67

Uchwała Nr 67/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik administracji

68

Uchwała Nr 68/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik ochrony środowiska

69

Uchwała Nr 69/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach-Dziedzicach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych

70

Uchwała Nr 70/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie nowego kierunku kształcenia - realizacja dźwięku

71

Uchwała Nr 71/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nowego kierunku kształcenia w zawodzie fototechnik

72

Uchwała Nr 72/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych

73

Uchwała Nr 73/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie cukiernik

74

Uchwała Nr 74/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie kucharz

75

Uchwała Nr 75/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. W. Szafera w Złotym Potoku nowego kierunku kształcenia w zawodzie stolarz

76

Uchwała Nr 76/2013 z dnia 20.03.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik renowacji elementów architektury

1/77

Uchwała Nr 1/77/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady zatrudnienia Województwa Śląskiego

2/78

Uchwała Nr 2/78/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


wyboru Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady zatrudnienia Województwa Śląskiego

3/79

Uchwała Nr 3/79/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego do Naczelnej Rady Zatrudnienia

4/80

Uchwała Nr 4/80/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zawodzie fryzjer

5/81

Uchwała Nr 5/81/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik usług kosmetycznych

6/82

Uchwała Nr 6/82/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog

7/83

Uchwała Nr 7/83/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik dentystyczny

8/84

Uchwała Nr 8/84/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy

9/85

Uchwała Nr 9/85/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik masażysta

10/86

Uchwała Nr 10/86/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Medyczne Centrum Zawodowe w Częstochowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie opiekun medyczny

11/87

Uchwała Nr 11/87/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Szkołę Policealną Fizjoterapii w Chorzowie nowego kierunku kształcenia w zawodzie ortoptystka

12/88

Uchwała Nr 12/88/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie


zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Marii Konopnickiej w Milówce nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

13/89

Uchwała Nr 13/89/2013 z dnia 28.06.2013 r.

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia przez Zasadniczą Szkołę Zawodową w Siemianowicach Śląskich nowego kierunku kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

14/90

Uchwała Nr 14/90/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie Zorganizowania w 2013 roku szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Śląskiego

15/91/2013

Uchwała Nr 15/91/2013 z dnia 18.09.2013 r w sprawie „Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników” zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

16/92/2013

Uchwała z dnia 25.11.2013 r w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
im. Jadwigi Markowej w Rudzie Śląskiej nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik technologii odzieży

17/93/2013

Uchwała z dnia 25.11.2013 r. w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik organizacji reklamy

 

18/94/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Milówce nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik obsługi turystycznej

 

 

19/95/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

 

20/96/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik transportu kolejowego

 

 

21/97/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik transportu drogowego

 

 

22/98/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ekonomiczno–Technicznych
w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik cyfrowych procesów graficznych

 

 

23/99/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ekonomiczno–Technicznych
w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik rachunkowości

 

 

24/100/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ekonomiczno–Technicznych
w Gliwicach nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik administracji

 

 

25/101/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik eksploatacji portów
i terminali

 

 

26/102/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nowego kierunku kształcenia w zwodzie ogrodnik

 

 

27/103/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik cyfrowych procesów graficznych

 

 

28/104/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik geodeta

 

 

29/105/2013

w sprawie zaopiniowania co do zgodności z potrzebami rynku pracy wniosku dotyczącego uruchomienia w Zespole Szkół Mechanicznych im. A. Bożka
w Raciborzu nowego kierunku kształcenia w zwodzie technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej