Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wniosek o wpis

Wojewódzki Urząd Pracy informuje, że ukazało się Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia  2013r.

W związku z powyższym, podpisany wydruk wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych wypełnionego w aplikacji elektronicznej - wybierając jedną z poniższych form – należy przesłać:

•  za pośrednictwem poczty na adres:


Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice


z dopiskiem: wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,


•  drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla RIS
   (dotyczy wyłącznie posiadaczy podpisu elektronicznego)

lub złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy pok. 210, II piętro.

Do wniosku o wpis do rejestru, w przypadku braku informacji o prowadzeniu edukacji pozaszkolnej w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym (CEIDG, KRS), instytucja szkoleniowa dołącza kopię aktualnego dokumentu na podstawie którego prowadzi edukację pozaszkolną, tj. wydanego lub potwierdzonego za zgodność ze stanem faktycznym przez organ wydający - nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Przy wypełnianiu wniosku w interaktywnym linku (poprzez baner) zaleca się korzystanie z podręcznika użytkownika dla instytucji szkoleniowej 

oraz Instrukcji wypełniania Wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
i jego aktualizacji

 

TUTAJ WYPEŁNIJ WNIOSEK

logoRIS

 PODSTAWA PRAWNA:

     
  • art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
  •  
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz.U. Nr 236, poz. 2365)
  •  
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1620)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2012 r., poz. 1535)