Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Aktualizacja danych instytucji szkoleniowych - 2015 rok

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenie MGiP z dnia 27.10.2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych z późniejszymi zmianami  instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym aktualizując do dnia 31 stycznia dane na wniosku o wpis do rejest

W tym celu instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru powinna w okresie od 1 do 31 stycznia 2015 roku złożyć wniosek o kontynuację działalności szkoleniowej, aktualizując dane poprzez aplikację elektroniczną (baner)

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH

Wydruk wniosku aktualizacyjnego wypełnionego w aplikacji elektronicznej należy przesłać:

  • za pośrednictwem poczty na adres: Wojewódzki Urząd Pracy – ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice z dopiskiem: Aktualizacja wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych,
  • drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla RIS (dotyczy wyłącznie posiadaczy podpisu elektronicznego),

lub złożyć w Kancelarii Wojewódzkiego Urzędu Pracy pok. 210, II piętro.

Instytucje szkoleniowe, które nie dokonają aktualizacji w podanym terminie zostaną wykreślone z rejestru instytucji szkoleniowych.

Ponadto informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach od roku 2012 nie wystawia pisemnych potwierdzeń aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych na kolejny rok kalendarzowy, gdyż prowadzenie Rejestru w formie elektronicznej umożliwia sprawdzanie statusu instytucji poprzez wyszukanie jej w elektronicznej bazie. Tym samym  nie ma potrzeby posiadania pisemnego potwierdzenia zaktualizowania danych przez WUP.