Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

PPO Aktualności

Pracowniku Oświaty – skorzystaj z nowych możliwości

Zdjęcie

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza do udziału w projekcie pn. „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 250 pracowników instytucji sektora oświaty, którzy zostali zwolnieni po 31 grudnia 2012 r.:

  • z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • lub z przyczyn ich niedotyczących.

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – uczestnik będzie mógł skorzystać m.in. z:

1) Wsparcia doradczo-zawodowego oraz psychologicznego (wszyscy uczestnicy)

Każdy z uczestników projektu skorzysta z indywidualnego doradztwa zawodowego, na którym zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania mające na celu wypracowanie z uczestnikiem projektu takich rozwiązań, które zakładają jego rozwój (poprzez dalsze kształcenie i podnoszenie kwalifikacji). Na podstawie tych rozmów zostanie określona dalsza ścieżka udziału uczestnika w projekcie. W ramach wsparcia doradczo-psychologicznego uczestnicy skorzystają też z indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.

2) Studiów podyplomowych
Dla 50 uczestników przewidziano studia podyplomowe na kierunkach zgodnych z Indywidualnymi Planami Działania.

3) Szkoleń zawodowych
Ze szkoleń może skorzystać 200 uczestników projektu. Szkolenia podzielone są na 2 rodzaje, tj. szkolenia wynoszące:

  • średnio 200 godz./osobę – dla 50 osób
  • średnio 100 godz./osobę – dla 150 osób – dla tej grupy przewidziane jest zatrudnienie w ramach subsydiowanego zatrudnienia

4) Subsydiowanego zatrudnienia – jak wyżej dla 150 uczestników, którzy zgłoszą się na krótsze szkolenia.

Dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu oraz na stronie internetowej http://www.wup-katowice.pl/pl/aktualnosc/0/1406547182/50/0


KONTAKT
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Filia w Częstochowie
Biuro projektu:
Al. Niepodległości 20/22,
42-200 Częstochowa, pok. 246.
Tel.: 034 363 89 89
lub 034 363 38 61 wew. 279

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne Projektu „Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości”odbędzie się 15 września o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy. Poprowadzi je Kamila Rzepka, kierownik projektu, pracownik WUP w Katowicach.
ZAPRASZAMY!

Loga partnerów
www.czestochowa.pl; źródło: WUP Katowice Filia w Częstochowie