Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzone przez szkołę wyższą lub organizację studencką, do których zadań należy w szczególności:

1) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy
    i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
2) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
3) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni 
    zainteresowanych znalezieniem pracy,
4) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca 
    pracy oraz staże zawodowe,
5) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.