Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Agencje zatrudnienia - pracodawca

Informacja dla podmiotu zagranicznego zamierzającego świadczyć usługi na terytorium RP

Przedsiębiorcy zagraniczni, o których mowa w ustawie  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 18c  ust. 1 pkt 4 (Dz. U z 2013 r.. poz. 674 z późn. zm.) ubiegający się o możliwość świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem działalności  składają  marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca

  1. Nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy,
  2. Oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,
  3. Przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  4. W przypadku gdy niemożliwe jest określenie podstawowego miejsca wykonywania usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca zagraniczny składa zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, do marszałka województwa mazowieckiego.