Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Agencje zatrudnienia - pracodawca

Wykreślenie z rejestru na wniosek podmiotu

W przypadku wystąpienia podmiotu o wykreślenie z rejestru na jego wniosek, należy złożyć do tut. Urzędu: 

1. Wniosek podmiotu o wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

2. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 zł. na rachunek bankowy

Urzędu Miasta Katowice:

ING Bank Śląski
46 1050 0099 5593 0211 1111 1111
z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru