Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia KOP – konkurs nr 1/POKL/6.1.1/2011

nformujemy, że do dnia 29 lipca 2011 r. w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2011 dla Poddziałania 6.1.1 wpłynęło 213 wniosków o dofinansowanie, z czego 177 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawnych formalnie oraz 13 wniosków, które do dnia 22 sierpnia 2011 r. znajdują się w uzupełnieniu.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie KOP w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/6.1.1/2011 rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2011 r. Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2011 r., posiedzenie KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/6.1.1/2011 zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji. Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny będących w uzupełnieniu - pdf

Sporządziła: Agnieszka Słącz