Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia KOP – konkurs nr 1/POKL/IX/2011

Informujemy, że do dnia 29 lipca 2011 r. w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/IX/2011 wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie, z czego 14 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP) jako poprawnych formalnie oraz 1 wniosek, który do dnia dzisiejszego, tj. 19 sierpnia 2011 r., znajduje się w uzupełnieniu.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie KOP w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/IX/2011 rozpoczyna się w dniu 24 sierpnia 2011 r.

Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2011 r. posiedzenie KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/IX/2011 zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji.

Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny będących w uzupełnieniu - pdf

Sporządziła: Małgorzata Tomaszewska