Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Odbyły się spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 PO KL

Tematykę spotkań informacyjnych, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 9 i 10 sierpnia br., stanowiły zasady aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogłoszonych konkursów dla Działania 6.2 oraz Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zainteresowanym przedstawiono najważniejsze zapisy dokumentacji konkursowych oraz „Wytycznych Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Poddziałania 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”. Wskazane zostały między innymi: typy projektów, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, grupy docelowe, szczegółowe kryteria dostępu, kryteria horyzontalne. Omówiono poszczególne etapy realizacji projektu, obowiązki beneficjentów związane z przygotowaniem i realizacją projektu.

Pytania uczestników spotkania odnosiły się głównie do zmian w Wytycznych oraz stosowania w projektach kryteriów dostępu i strategicznych.

Pragniemy przypomnieć, iż nabory wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzone będą odpowiednio:
- w ramach Działania 6.2: od 4 sierpnia 2011 do 2 września 2011,
- w ramach Poddziałania 8.1.2: od 4 sierpnia 2011.

Dokumentacje konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.efs.wup-katowice.pl, w zakładce Konkursy PO KL.

P1090772.1