Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.3/2011

Informujemy, że do dnia 31 maja 2011 r. w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP).

Łączna wartość wnioskowana 9 wniosków stanowi 262,27% alokacji przeznaczonej na ten konkurs.

Jednocześnie informujemy, iż posiedzenie KOP w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 rozpoczyna się w dniu 13 czerwca 2011 r.

Zgodnie z „Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL” z dnia 1 stycznia 2011 r. posiedzenie KOP w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.3/2011 zakończy się sporządzeniem protokołu z prac Komisji.

Lista rankingowa projektów podlegających ocenie merytorycznej zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Zestawienie wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej – pdf

Sporządził: Michał Kuc