Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Odbyło się spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 maja br. przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na temat obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz zasad sporządzania Wniosku Beneficjenta o Płatność.

Beneficjentom przybliżono kwestie związane z realizacją harmonogramu płatności, zawieszeniem płatności, zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy. Przedstawione zostały warunki, w oparciu o które możliwe jest dokonywanie przesunięć w budżecie. Wskazano na zobowiązania beneficjentów wobec Instytucji Wdrażającej w zakresie monitoringu oraz kontroli. Omówiono także przesłanki oraz tryb postępowania odnośnie rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu. Najwięcej pytań dotyczyło kwestii związanych z zatrudnianiem personelu.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały główne zasady dotyczące Wniosku Beneficjenta o Płatność (WNP). Szczegółowo opisano sposób wypełniania formularza WNP oraz sporządzania do niego załączników, wyliczono dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Przedstawiono również proces weryfikacji wniosku.

P1090758