Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Duże zainteresowanie kontrolą projektów w ramach PO KL

Zdjęcie

 

28 listopada odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi wobec projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

 

Pomyślna realizacja unijnych projektów uzależniona jest przede wszystkim od poprawnej realizacji zapisów ujętych we wcześniej złożonym wniosku o dofinansowanie oraz  w dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, interpretacjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Celem spotkania było przybliżenie beneficjentom konkretnych zagadnień i ułatwienie im wywiązywania się z obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Beneficjentom opisano procedury stosowane w trakcie kontroli i wizyt monitoringowych, przedstawiono zasady angażowania personelu projektu, dokonywania zakupów w ramach projektu, promocji PO KL. Omówiono także procedury odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych w trybie administracyjnym. Przedmiot dyskusji stanowiły przede wszystkim prawa i obowiązki beneficjentów, najczęściej popełniane przez projektodawców błędy oraz dokonywane rozstrzygnięcia.


Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, a chcieliby poznać wskazany zakres tematyczny, serdecznie zapraszamy na spotkanie planowane 18 grudnia br. (agenda oraz formularz zgłoszenia zamieszczone zostały poniżej).

 

Loga partnerów