Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Zostań Partnerem projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Zdjęcie

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców i inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do projektu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze Partnera. Partnerzy projektu dają rodzinom wielodzietnym możliwość korzystania z ulg w dostępie do dóbr i usług przez nich oferowanych.

 

JAKIE KORZYŚCI OTRZYMUJĘ Z PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU?
Podmioty, które przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby:
- podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego rodzinie,
- budować na terenie województwa śląskiego system wspierania rodzin wielodzietnych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu,
- pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności.


Partnerzy otrzymają do wykorzystania tabliczkę z hasłem Tu realizujemy projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz inne materiały promocyjne (naklejki oraz ulotki). Ponadto informacja o oferowanych ulgach i przyznanych uprawnieniach umieszczona zostanie na stronie projektu www.slaskiedlarodziny.pl

CO ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?
Podstawowym warunkiem jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny wydawaną w gminie. Szczegóły dotyczące przystąpienia do projektu są regulowane w porozumieniu zawieranym pomiędzy Województwem Śląskim a Partnerem.
Nie jest istotne czy Partner prowadzi swoją działalność lokalnie, czy też regionalnie. Istotna jest chęć udzielania wsparcia rodzinom.
Samo przystąpienie do projektu nie wymaga ponoszenia przez Partnera dodatkowych nakładów finansowych lub pozafinansowych (jedyny koszt wiąże się z udzieleniem ulg i uprawnień).


Podmioty zainteresowane udziałem w inicjatywie zachęcamy do zgłoszenia na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl lub pod numerem 32 730 68 96. Po weryfikacji zgłoszenia i uzgodnieniu szczegółowych warunków współpracy Samorząd Województwa Śląskiego zawrze z Partnerem porozumienie.
Od czerwca do końca września 2014 roku do gmin terenu województwa śląskiego  wpłynęło w sumie 8 556 wniosków o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. W okresie tym wydano łącznie 29 010 kart.
Więcej informacji o projekcie na stronie: http://slaskiedlarodziny.pl