Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy

Zdjęcie

W środę, 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy złożonego z przedstawicieli powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Przewodnim tematem spotkania uczestników spotkania, w którym  udział wzięli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, były kwestie związane z pracami społecznie użytecznymi oraz Programem Aktywizacja i Integracja. Dyskusja skupiła się wokół zagadnienia współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Następnie omówiona została problematyka związana z zakresem działań realizowanych w porozumieniu pomiędzy wskazanymi instytucjami jak również na niejasności w zakresie finansowania zadań Programu Aktywizacja i Integracja z Funduszu Pracy. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o kwestiach związanych z zakresem organizacji zajęć, prac społecznie użytecznych, tworzenia harmonogramów, wprowadzania danych do systemu Syriusz, osiąganej efektywności wynikających z realizacji omawianych działań.


Sporo czasu poświęcono również na zagadnienia dotyczące możliwości zlecania części zadań wynikających z Programu Aktywizacja i Integracja.


W spotkaniu udział wzięło 36 osób. Uczestnicy wyrazili wolę dalszej kontynuacji prac konsultacyjnych w zakresie prac społecznie użytecznych oraz Programu Aktywizacja i Integracja w poszerzonym gronie z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, zwracając uwagę na możliwość bezpośredniej wymiany informacji, doświadczeń oraz możliwości wspólnego rozwiązywania złożonych problemów.