Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

Zdjęcie

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia rządowy program na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy.

 

 

BGK dokonał wyboru pośredników finansowych, którzy od 17 listopada br. będą udzielać pożyczek na podjęcie  działalności gospodarczej dla:

 


- studentów ostatniego roku studiów;
- poszukujących pracy absolwentów szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
- osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy.

 Osoby, które skorzystają z pomocy będą mogły również liczyć na pomoc doradcząi szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, czy też rozliczeń finansowych. Pośrednicy wskazani przez BGK będą mogli udzielać pożyczek dla podmiotów gospodarczych, z przeznaczeniem na tworzenie miejsc pracy, również dla osób kierowanych przez urzędy pracy. Kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi maksymalnie 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 74 tys. zł), natomiast pożyczka na utworzenie miejsca pracy maksymalnie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie około 22 tys. zł). Największą zaletą pożyczki udzielanej przez BGK jest niskie oprocentowanie w skali roku – 0,56%, oraz długi okres spłaty – 7 lat z możliwością rocznej karencji w spłacie kapitału. Pożyczka stanowi pomoc de minimis. Środki na uruchomienie programu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc pracy pochodzą z Funduszu Pracy. Na lata 2014-2016 BGK dysponuje kwotą 120 mln zł, a program realizowany będzie do 2021 roku.