Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Konferencja „Pakt na Rzecz efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim”

Zdjęcie

W czwartek, 13 listopada br. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja „Pakt na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim”.

 

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Kazimierz Karolczak. Przewodnim tematem spotkania był dualny system kształcenia zawodowego jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie pracodawców na dobrze wykwalifikowanych pracowników, zdolnych do podjęcia pracy natychmiast po ukończeniu edukacji szkolnej. Prezentacja „Paktu na Rzecz Efektywnego Kształcenia Zawodowego w Województwie Śląskim” stała się doskonałą okazją do dyskusji o systemie szkolnictwa w regionie. Wśród uczestników konferencji należy wymienić przedstawicieli pracodawców z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, oraz ze strony szkolnictwa i kształcenia zawodowego – Kuratorium Oświaty w Katowicach, oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Przebieg i forma dyskusji wskazywała na duże zainteresowanie, oraz chęć wszystkich zaangażowanych stron do podjęcia wzajemnej współpracy – pracodawców, samorządowców, jak i reprezentantów oświaty w województwie śląskim. Tylko wzajemna kooperacja wszystkich podmiotów stwarza szansę na skuteczną reformę systemu edukacji i dopasowanie jego oferty do oczekiwań pracodawców i wymogów współczesnego rynku pracy. Wszyscy uczestnicy podkreślali konieczność podejmowania dalszej współpracy i wzajemnych konsultacji, których zwieńczeniem będzie znaczące poprawienie sytuacji młodych osób, absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy.


Warto podkreślić, że była to pierwsza taka konferencja, na taką skalę i co ważne jej przebieg miał charakter merytoryczny i rzeczowy, oraz wyznaczający pole do dalszej współpracy zainteresowanych podmiotów. Konferencja dała wyraźny sygnał, że obrany kierunek jest słuszny, a dalsze ustalenia odnośnie rynku pracy powinny być przedmiotem wzajemnych konsultacji między partnerami dążącymi do usprawnienia i poprawienia sytuacji absolwentów szkół  w województwie śląskim.Serdecznie zapraszamy Państwa do obejrzenia audycji telewizyjnych dotyczących konferencji i programu „Dualna Klasa” emitowanych na antenie TVP Katowice.